Bowler of the Week

Week 1 – Hank Weseloh (300)

Week 2 – Scott Pierce (802)

Week 3 – Aaron O’Brien (802) & Russ Fountain (300)

Week 4 – Anthony Lam (SS)

Week 5 – John Adams (300)

Week 6 – Tom Winterrose/Jon Ralston (300)

Week 7 – CJ Mathews (300)

Week 8 – Sappo (811)

Week 9 – Steve Orf (300)

Week 10 – Rich Bays & Aaron O’Brien (300)

Week 11 –